• جدیدترین ها در صنعت قفسه بندی

    در دنیای امروز و با توجه به مکانیزه شدن سیستم های صنعتی کمتر انبار یا فروشگاهی را می‎توان یافت که مجهز به سیستم های قفسه بندی از جمله سیستم قفسه بندی فروشگاهی و قفسه بندی انبار و... نباشد.

  • ترانسفورماتور چیست؟

    ترانسفورماتورها یا ترانس ها، دستگاه های الکتریکی متشکل از دو یا چند سیم پیچ هستند که هیچ قطعه متحرکی ندارند و برای انتقال انرژی الکتریکی به وسیله یک میدان مغناطیسی در حال تغییر استفاده می شوند که جریان متغیر در هر سیم پیچ آن، شار مغناطیسی متفاوتی را ایجاد می کند.