• گفت‌وگو با 2 تن از همرزمان شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور

    سلام برسون «آقای اصغر»!

    ستاره‌ای بدرخشید و...خبر شهادت حاج اصغر پاشاپور که رسید، یادداشتی نوشتم و گفتم وقتی خورشید یک آسمان می‌رود ستاره‌ها به چشم می‌آیند و چه بی سعادت است چشم غیر مسلح ما که تا قبل از آن، ستاره‌های این آسمان را نمی‌شناسد.